Bir konu aç Giriş Yap Kaydol

Araç ve Malzeme Zimmet Tutanağı Örneği
Araç Teslim TutanağıAraç Zimmet TutanağıMalzeme Zimmet Tutanağı


Karga şöyle diyor;
Tahmini okuma süresi 3 dakikadır
ARAÇ VE MALZEME ZİMMET TUTANAĞI

A. TESLİM EDİLEN ARACIN ÖZELLİKLERİ VE NEVİ

35XX0000 Plakalı ARAÇ Şirketimiz personellerinden 0000000000 TKCN’li, Ad SOYAD kişisine aşağıda belirtilen şartlar ve kurallar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak, her türlü sorundan ari şekilde teslim edilmiştir. Araç en geç XX/XX/2017 tarihinden önce şirkete iade zimmet tutanağı ile iade edilecektir.

B. TESLİM EDİLEN ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKASI         :
ŞASE NUMARASI :
        KİLOMETRESİ :
        KULLANIM AMACI :

C. TESLİM ŞARTLARI

1. Yukarıda bilgileri yazılı aracın tesliminden itibaren, aracın hatalı sevk ve idare edilmesinden kaynaklı meydana gelebilecek tüm sorumluluk yukarıda adı geçen personele ait olacaktır.
2. Personel, başta trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçileri olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’na harfiyen uyacaktır. Aksi takdirde doğabilecek her türlü zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Şirketimiz böyle bir durumda yaptığı her türlü masrafı ve ödediği tazminatı işçiye rücu etme ve masrafından kesme hakkına sahiptir.
3. Teslim edilen şirket aracı mesai saatleri dışında kullanılmayacaktır. Bu şarta uyulmaması haklı fesih sebebidir. 
4. Vasıtaya, şirket personelleri dışında üçüncü şahıs kesinlikle bindirilmeyecek, sefer mahallinde ve aracın diğer bölümünde gereğinden fazla kişi bulundurulmayacaktır. Bulundurulması durumunda doğabilecek tüm hukuki sorunlardan sürücü sorumlu olacaktır.
5. Aracın şirkete iadesi zimmet iade tutanağı ile yapılacaktır. Aracın şirkete iadesinin geç yapılması nedeniyle şirketin mahrum kaldığı kar işçiden tazmin edilecektir.

D. ARAÇ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLEN MALZEMELER

Yukarıda bilgileri yazılı araç aşağıda dökümü yapılı malzemeler ile birlikte teslim edilmiştir.
No Malzeme Bilgileri         Adet Değeri
1. İrsaliyeli Fatura         2 500,00 TL
        2. POS Makinesi 1 1.000,00 TL
3. XXX Marka Boya 50 5.000,00 TL

Teslim edilen malzeme listesinde bulunan XXX Marka Boya, beheri 100 TL’den aşağı satılmamak üzere personele teslim edilmiştir. 

Esas olan satımın peşin para ile yapılmasıdır. Ancak çek yahut senet ile satım ve teslim personelin inisiyatifine bırakılmış olup böyle bir durumda satılan malzemenin zimmetten düşülmesi ilgili malzemeye ait bedelin ödenmesi yahut kıymetli evrakın şirkete teslimi ile olacaktır. İş bu madde gereğince belirlenen bedelden daha aşağı bir fiyatla satılan malzeme nedeniyle yahut kıymetli evrak alınmaması nedeniyle yahut kıymetli evraktaki şekil şartı noksanlıkları ve/veya sahtelik nedeniyle şirketin uğramış olduğu zarar doğrudan personele rücü edilecek ve teslim edilen malzemenin zimmeti kesinlikle iade alınmayacaktır.

E. KEFALET

Personelin iş bu tutanak nedeniyle işverene karşı ödemekle yükümlü olduğu ve/veya yükümlü olacağı bedele ilişkin olarak ;

(Bu kısım aşağıdaki boşluğa el yazısı ile yazılacaktır)

XX.XXX,00 TL Azami miktar ile sınırlı olmak üzere; XX/XX/2017 - XX/XX/2027 tarihleri arasında, personelin sorumluluğunu doğuran hallerden birinin ve/veya bir kaçının gerçekleşmesi durumunda adı geçen personelin tüm borcuna ve ferilerine müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak kefil olduğumu açıkça kabul beyan ve taahhüt ederim. 
Ad Soyad, TCKN
İmzaF. SONUÇ

İş bu teslim tutanağı tarafların ortak mutabakatı ile hazırlanmış olup XX/XX/2017 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır.

TESLİM EDEN TESLİM ALAN


MÜŞTEREK BORÇLU / MÜTESELSİL KEFİL


Giriş gerekli
Yorum yapabilmek için giriş yapmış olman gerekiyor.

Ancak üye olmak istemezsen veya kimliğini gizli tutmak istersen karga modu tam sana göre!

Yorum Yap
Nedir bu Karga Modu?
  • Üye olmana gerek kalmaz
  • Kimliğin anonim (gizli) kalır
  • İçeriklerini düzenleyemezsin
  • Reklam görmeye devam edersin

Anonim Karga
+ Slm
Karga Moduna Geç
Karga şöyle diyor;
17 Aralık
Ne zamandır böyle detaylı bir tutanak arıyordum. Çok faydalı olmuş kardeşim teşekkürler.
Bir karga diyor ki; Duydum ki bokum ilaçmış, su çok güzel gelsenize...
Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
Kopyalansa dahi yanlış yazılamaz.
Copyright © 2017